عرشه

ساخت عرشه های ساختمانی

در معماری، عرشه یک سطح صاف است که قادر به تحمل وزن مشخصی است، شبیه به کف، اما معمولا در فضای باز ساخته شده و بالاتر از سطح زمین قرار دارد، این عرشه ها اغلب به یک ساختمان متصل است. این اصطلاح تعمیمی از عرشه است که در کشتی ها یافت میشود . عرشه یک…