مهزیار فولاد:بازار آهن و فولاد ایران تقریبا بدون معامله بی ثباتی همچنان گریبانگیر صنعت فولاد کشور

طی ۲ ماه گذشته با افزایش  قیمت سنگ اهن و افزایش کلیه مقاطع فولادی در این مدت بسیاری از فعالان فروشندگان و خریداران این عرصه با تردید روبرو شده به صورتی که تولید کننده شرایط را برای تولید بسیار بی ثبات میبیند از طرفی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در بهای تمام شده ی سنگ…