مهر ۱, ۱۳۹۷
ریل

تاریخچه ریل های فولادی

ریل های اولیه در واگن هایی که با اسب کشیده می شدند استفاده می شد […]