شهریور ۷, ۱۳۹۵

فلنج کور

از این نوع فلنج ها برای مسدود کردن انتهای سیستم های لوله کشی شیرها و […]