کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد و قیمت های اعلامی برای شرکت تعهد آور نیست و قیمت لحظه ای و روزانه می باشد .

نام کالاابعادمحل بارگیریتوضیحاتقیمت (خرده فروشی)تاریخ به روز رسانی
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
تیر ۲۳, ۱۳۹۷
موجودی نبشی آلیاژی

لیست آخرین موجودی نبشی آلیاژی

تاریخ به روز رسانی : ۳ شهریور ۱۳۹۷    
آبان ۲۲, ۱۳۹۵
خرید ، فروش و قیمت روزانه انواع آهن آلات ، نبشی ساختمانی و صنعتی ، داخلی و وارداتی ، نبشی ، خریدار و فروشنده

نبشی ساختمانی – نبشی صنعتی

خرید ، فروش و قیمت روزانه انواع آهن آلات ، نبشی ساختمانی و صنعتی ، […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۵

خریدار و فروشنده نبشی های st52 جهت مصارف صنعتی نبشی ۱۲ متری

خریدار و فروشنده نبشی های st52 جهت مصارف صنعتی نبشی ۱۲ متری خریدار و فروشنده […]
مهر ۴, ۱۳۹۵

خرید و فروش نبشی ( نبشی L ، نبشی ST37 ، نبشی ST52 ، نبشی صنعتی سبک و سنگین ) نبشی ال

خرید و فروش نبشی ( نبشی L ، نبشی ST37 ، نبشی ST52 ، نبشی […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵

خرید و فروش نبشی های ساختمانی و صنعتی نبشی بال نامساوی

فروش انواع نبشی های ساختمانی فروش انواع نبشی های صنعتی سنگین و سبک نبشی از […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

فروش کلیه آهن آلات ساختمانی و صنعتی

فروش کلیه آهن الات ساختمانی و صنعتی در مقاطع مختلف ( تیرآهن .  هاش . […]
شهریور ۶, ۱۳۹۵

نبشی

نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی از […]