ورق فولادی آلیاژی Ck22

ورق های فولادی CK22 

تامین کلیه ورق های فولادی آلیاژی با آلیاژ Ck22  برابر با کد فولادی آلمان 1.1151

خرید ، فروش ، تامین و قیمت روزانه  ورق های فولادی CK22 ضخامت پایین از ضخامت پایین 0.2 میل تا 2 میل به صورت رول وارداتی کره ای و هندی و از ضخامت 2 میل الی