برچسب فروشنده فولاد سمانته در مقاطع گرد و تسمه آلیاژ های 1.7131 ، 1.7147 ، 1.7139 ، 1.5920 ، 1.5752

طراحی و توسعه توسط فاماپلنت | FamaPlanet