شرکت بازرگانی مهزیار فولاد تامین کننده و فروشنده ورق CK45 می باشد که این ورق ها در صنعت به طورگسترده استفاده می شوند.

عناصر آلیاژی در ورق های فولاد کربنی تمایل به تشکیل محلول‌های جامد یا ترکیباتی دارند که در آن عناصرآلیاژی بر دمای فولاد تاثیر می‌گذارند.

منگنز و نیکل موجود در ورق CK45 در کوره های فولادی کربنی، درجه حرارت الکترون را کاهش می دهند و به عنوان عناصر تثبیت کننده آستنیت شناخته می شوند. با استفاده از مقدار کافی از این عناصر، استحکام ساختار آستنیتی ورق های فولادی CK45 می تواند در دمای اتاق به دست آید.
جهت خمکاری فولاد CK45 ، دمای فولاد را بالا می‌برند، که در آن این عناصر به عنوان عوامل تثبیت کنندگی فریت شناخته می‌شوند.

CK45 یک فولاد متوسط کششی است که به صورت نرمالایز شده عرضه می شود. این فولاد قدرت و سختی قابل قبولی را نشان می دهد. این فولاد دارای سختی ۲٫۵ “(۶۳ میلی متر) با استحکام کششی ۶۶-۱۲۰ کیلوگرم (۶۲۰ تا ۸۵۰ مگاپاسکال) است .

لوله های CK45 برای کاربردهای مربوط به انرژی مربوط به حفاری نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند بنابراین در بخش‌هایی از دستگاه با فشار بالا استفاده میشوند
CK45 یا فولاد کربنی متوسط ، زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قدرت و سختی بیشتر از آن در شرایط ” نورد ” مورد نظر قرار می‌گیرد. دقت در میزان ترکیب عناصر ، این فولاد را در مقابل سایش مقاوم می نماید .

از کاربرد های این ورق میتوان ساخت قطعات برای وسایل نقلیه ، شفت، بوشینگ، میل لنگ، میله های اتصال و قطعات برای صنعت ماشین سازی و فولاد برای محور، چاقو، چکش و غیره را نام برد .

 

نام کالاضخامتابعادمحل بارگیریتوضیحاتقیمت (فروش تناژ)قیمت (خرده فروشی)تاریخ به روز رسانی
ورق CK453 میل2.5*1.25تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 154000 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK454 میل1.5 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 154000 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK456 میل1.5 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 114000 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK458 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK4510میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK4512 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK4515میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK4520 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK4530 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK4535 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 119000 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK4540 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 119000 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK4550 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 119000 ریال29 - 10 - 1397
ورق CK453 میل2.5*1.25تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 154000 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK454 میل1.5 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 154000 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK456 میل1.5 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 114000 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK458 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK4510میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK4512 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK4515میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK4520 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK4530 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 98900 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK4535 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 119000 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK4540 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 119000 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK4550 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 119000 ریال22 - 10 - 1397
ورق CK453 میل2.5*1.25تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 154000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK454 میل1.5 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 154000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK456 میل1.5 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 114000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK458 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 99000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK4510میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 99000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK4512 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 99000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK4515میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 99000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK4520 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 99000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK4530 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 99000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK4535 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 119000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK4540 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 119000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK4550 میل2 * 6تهرانتولید روسیهتماس بگیرید 119000 ریال17 - 10 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال10 - 10 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال10 - 10 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال10 - 10 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال10 - 10 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال10 - 10 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال10 - 10 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84500 ریال9 - 10 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79500 ریال9 - 10 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79500 ریال9 - 10 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79500 ریال9 - 10 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84500 ریال9 - 10 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84500 ریال9 - 10 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال8 - 10 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال8 - 10 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال8 - 10 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال8 - 10 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال8 - 10 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال8 - 10 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال5 - 10 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال5 - 10 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال5 - 10 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال5 - 10 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال5 - 10 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال5 - 10 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال4 - 10 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال4 - 10 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال4 - 10 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال4 - 10 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال4 - 10 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال4 - 10 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال2 - 10 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال2 - 10 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال2 - 10 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 78000 ریال2 - 10 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال2 - 10 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 83000 ریال2 - 10 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال1 - 10 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال1 - 10 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال1 - 10 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال1 - 10 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال1 - 10 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال1 - 10 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال28 - 9 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال28 - 9 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال28 - 9 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال28 - 9 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال28 - 9 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال28 - 9 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال27 - 9 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال27 - 9 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال27 - 9 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 79000 ریال27 - 9 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال27 - 9 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 84000 ریال27 - 9 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 85000 ریال26 - 9 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 80000 ریال26 - 9 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 80000 ریال26 - 9 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 80000 ریال26 - 9 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 85000 ریال26 - 9 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 85000 ریال26 - 9 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 88000 ریال24 - 9 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 82000 ریال24 - 9 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 82000 ریال24 - 9 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 82000 ریال24 - 9 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 88000 ریال24 - 9 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 90000 ریال24 - 9 - 1397
ورق CK458 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 93000 ریال24 - 9 - 1397
ورق CK4510میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 87000 ریال19 - 9 - 1397
ورق CK4512 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 87000 ریال19 - 9 - 1397
ورق CK4515میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 87000 ریال19 - 9 - 1397
ورق CK4520 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 93000 ریال19 - 9 - 1397
ورق CK4530 میل1.20 * 6تهرانتولید چینتماس بگیرید 95000 ریال19 - 9 - 1397
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
ورق آلیاژی Ck75

خرید و فروش ورق Ck75 فولادی

بازرگانی مهزیار فولاد صنعت تامین کننده انواع ورق آلیاژی Ck75 برابر با کد استاندارد آلمان […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
ورق های Ck60

ورق آلیاژی ، فولادی Ck60 , Ck70

ورق های Ck60 برابر با کد استاندارد آلمان ۱٫۱۲۲۱ در ضخامت های ۰٫۶ میل الی […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
ورق Ck10

فروش ورق فولادی CK10

فروش، واردات و پخش انواع  ورق های فولادی CK10  برابر DIN آلمان جهت مصارف صنعتی […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
ورق های فولادی Ck15

خرید ، فروش انواع ورق های فولادی Ck15

فروش کلیه ورق های فولادی Ck15 برابر با شماره استاندارد آلمان با کد فولادی ۱٫۱۱۴۱ […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
ورق فولادی

ورق فولادی آلیاژی Ck22

تامین انواع ورق فولادی CK22 برابر با کد فولادی آلمان ۱٫۱۱۵۱ خرید ، فروش ، […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
ورق Ck45

ورق آلیاژی و فولادی Ck45

تامین کننده ، خریدار و فروشنده  کلیه ورق های Ck45 برابر با کد استاندارد آلمان […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶
ورق های ضد سایش

ورق های ضد سایش ck22 ck15 ck10 ck20 ck45 ck60 ck67

خرید ، فروش و قیمت روز انواع آهن آلات صنعتی ، ورق های آلیاژی، ورق […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶

ورق فولاد فنر و ضد سایش

خریدار ، فروشنده و قیمت روزانه انواع آهن آلات ورق های فولاد فنر و ضد […]