برچسب در مقاطع گرد و تسمه فولاد های خشکه هوایی با آلیاژ های 1.3247 ، 1.3255 ، 1.3343 ،1.3207

طراحی و توسعه توسط فاماپلنت | FamaPlanet