ورق روغنی وارداتی

آوریل 13, 2019
ورق های فولادی نورد گرم شده

انواع فولاد های نورد شده

ورق فولادی نورد گرم : ورق های فولادی نورد گرم شده دارای سطحی ناهموار تر از ورق […]