وارداتی تولید کشور آلمان ( بهلر ) فولاد آلیاژی آموتیت با آلیاژ 1.2542

اکتبر 28, 2016

فروشنده و خریدار فولاد آلیاژی آموتیت ۱٫۲۵۴۲ در مقاطع میلگرد ، تسمه ، چهارگوش ، شش گوش

فروشنده و خریدار فولاد آموتیت ۱٫۲۵۴۲ در مقاطع میلگرد ، تسمه ، چهارگوش ، شش […]