برچسب لوله های جداره چاه در سایز ها و ضخامت های مختلف

طراحی و توسعه توسط فاماپلنت | FamaPlanet