خرید ، فروش و قیمت پروفیل صنعتی سایز 180 *180

خرید ، فروش  و قیمت انواع پروفیل های صنعتی جهت اسکله  ساختمان تیر های فضای باز و کلیه مصارف صنعتی

روفیل صنعتی سایز  80 *80
پروفیل صنعتی سایز  100 *100
پروفیل صنعتی سایز  120 *120
پروفیل صنعتی سایز  140 *140
پروفیل صنعتی سایز  150 *150
پروفیل صنعتی سایز  160 *160
پروفیل صنعتی سایز  180 *180
پروفیل صنعتی سایز  200 *200
پروفیل صنعتی سایز  250 *250
پروفیل صنعتی سایز  300 *300
در ضخامتهای مختلف همینک در مهزیار فولاد .
جهت آگاهی و اطلاع از سایز ها ، ضخامتها و قیمت های روزانه با ما تماس بگیرید.

اکتبر 18, 2016

خرید ، فروش و قیمت انواع پروفیل های صنعتی جهت اسکله ساختمان تیر های فضای باز و کلیه مصارف صنعتی

خرید ، فروش  و قیمت انواع پروفیل های صنعتی جهت اسکله  ساختمان تیر های فضای […]