آبان ۱۱, ۱۳۹۵
Aluminum sheet ورق های آلومینیوم با آلیاژ های 2014 ، 2017 ، 2024 ،6061، 6063 ، 6201

خرید و فروش انواع ورق و پلیت های آلومینیوم بصورت رول و شیت در سایز ها وضخامتهای مختلف با آلیاژ های سری ۲۰۰۰ سری ۴۰۰۰ سری ۷۰۰۰ سری ۶۰۰۰ ساخت ورق های آلومینیوم با سایز های خاص .

خرید و فروش انواع ورق و پلیت های آلومینیوم در سایز ها وضخامتهای مختلف با […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۵

ورق آلومینیم