ردیفنام کالاضخامت (میل)قطر بیرون (میل)محل بارگیریتوضیحاتقیمت
1لوله API درز مستقیم گازی2.7721.3تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2لوله API درز مستقیم گازی2.8726.7تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
3لوله API درز مستقیم گازی3.3833.4تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
4لوله API درز مستقیم گازی3.5642.2تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
5لوله API درز مستقیم گازی3.6848.3تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
6لوله API درز مستقیم گازی3.960.3تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
7لوله API درز مستقیم گازی5.1673تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
8لوله API درز مستقیم گازی5.588.9تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
9لوله API درز مستقیم گازی5.74101.6تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
10لوله API درز مستقیم گازی6.02114.3تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
11لوله API درز مستقیم گازی6.55141.3تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
12لوله API درز مستقیم گازی7.11168.3تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
13لوله API درز مستقیم گازی8.2219.1تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت دقیق با شماره تماس ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید

چیزی پیدا نشد

به نظر می رسد ما نمیتوانیم چیزی که به دنبال آن هستید را پیدا کنیم. شاید جستجو بتواند کمک کند.