لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏  ‏نوعی از فولاد توخالی و طویل است که بطور گسترده در خطوط انتقال نقت و مشتقات آن، صنایع ‏شیمیایی، پزشکی، مواد غذایی، ابزار مکانیکی و غیره استفاده می شود. در ساختارهای مکانیکی که از این لوله استفاده ‏می شود در زمانی که شاهد قدرت خمش و پیچشی یکسانی بر این لوله استیل نسبت به محصولات مشابه هستیم ‏متوجه خواهیم شد که به نسبت دارای وزن کمتری است که این ویژگی لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ سبب استفاده مدام از آن در ‏مونتاژ انواع ساختار های مکانیکی می شود.‏
جالب است بدانید که لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ با داشتن چنین ویژگی هایی در ساخت اسلحه، بشکه ها و پوسته های خاص ‏زیاد استفاده می شود. ‏ASTM 316L (00Cr17Ni14Mo2)‌‏ یک لوله استیل با کربن کمتر نسبت به لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ ‏است و ‌‎۳۱۶L‌‏ عملکرد به مراتب بهتری دارد که سبب محبوبیت این محصول در صنایع کشتی سازی ، صنایع شیمیایی، ‏کود و … به عنوان یک لوله مقاوم استفاده می‌شود. حداکثر کربن لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ ، ۰٫۳ می باشدکه می تواند بدون ‏خوردگی و آسیب براحتی جوشکاری شود. باید تاکید کرد که مقاومت در برابر خوردگی لوله استیل حمل گرمایی بالایی ‏دارد و یک لوله سخت کار برای راه حل های غیر مغناطیسی است.‏

 

اطلاعات لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏:‏

• قطر بیرونی: ۱۰-۶۰۰ میلیمتر
• ضخامت: ۰٫۳-۱۰۰‏mm
• طول: ۶ متر و یا سفارشی متناسب با درخواست مشتری

تلرانس: ‏
• الف)قطر بیرونی: +/- ۰٫۲‏mm
• ب) ضخامت: +/- ۰٫۰۲‏mm
• ج) طول: +/- ۵ میلی متر

 

ترکیب شیمیایی لوله استنلس استیل ۳۱۶L :

 

 

 

“در روزهای تعطیلات قیمت ها به صورت تقریبی می باشد و برای کسب قیمت دقیق با واحد فروش تماس بگیرید.”

نام کالاسایز (اینچ)ردهشاخهواحدقیمتتاریخ به روز رسانی
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/21
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/20
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/19
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/17
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/14
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/13
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/12
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/11
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/10
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/7
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/6
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/5
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/4
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/12/3
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/12/1
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/12/1
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/12/1
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/12/1
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/12/1
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/12/1
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/12/1
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/12/1
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/12/1
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/12/1
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/12/1
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/12/1
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/12/1
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/11/30
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/11/30
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/11/30
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/11/30
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/11/30
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/11/30
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/11/30
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/11/30
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/11/30
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/11/30
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/11/30
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/11/30
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/11/30
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/28
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/11/27
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/11/27
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/11/27
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/11/27
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/11/27
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/11/27
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/11/27
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/11/27
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/11/27
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/11/27
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/11/27
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/11/27
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/11/27
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/11/26
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/11/26
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/11/26
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/11/26
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/11/26
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/11/26
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/11/26
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/11/26
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/11/26
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/11/26
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/11/26
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/11/26
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/11/26
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/24
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/23
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/11/21
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/11/21
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/11/21
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/11/21
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/11/21
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/11/21
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/11/21
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/11/21
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/11/21
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/11/21
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/11/21
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/11/21
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/11/21
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/11/20
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/11/20
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/11/20
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/11/20
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/11/20
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/11/20
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/11/20
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/11/20
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/11/20
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/11/20
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/11/20
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/11/20
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/11/20
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/11/19
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/11/19
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/11/19
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/11/19
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/11/19
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/11/19
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/11/19
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/11/19
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/11/19
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/11/19
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/11/19
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/11/19
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/11/19
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/11/17
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/11/17
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/11/17
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/11/17
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/11/17
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/11/17
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/11/17
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/11/17
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/11/17
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/11/17
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/11/17
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/11/17
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/11/17
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/11/16
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/11/16
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/11/16
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/11/16
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/11/16
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/11/16
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/11/16
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/11/16
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/11/16
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/11/16
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/11/16
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/11/16
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/11/16
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/11/15
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/11/15
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/11/15
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/11/15
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/11/15
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/11/15
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/11/15
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/11/15
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/11/15
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/11/15
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/11/15
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/11/15
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/11/15
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/11/14
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/11/14
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/11/14
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/11/14
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/11/14
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/11/14
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/11/14
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/11/14
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/11/14
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/11/14
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/11/14
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/11/14
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/11/14
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/11/13
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/11/13
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/11/13
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/11/13
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/11/13
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/11/13
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/11/13
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/11/13
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/11/13
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/11/13
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/11/13
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/11/13
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/11/13
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/11/12
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/11/12
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/11/12
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/11/12
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/11/12
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/11/12
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/11/12
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/11/12
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/11/12
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/11/12
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/11/12
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/11/12
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/11/12
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/11/8
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/11/8
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/11/8
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/11/8
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/11/8
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/11/8
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/11/8
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/11/8
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/11/8
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/11/8
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/11/8
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/11/8
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/11/8
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/11/7
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/11/7
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/11/7
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/11/7
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/11/7
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/11/7
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/11/7
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/11/7
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/11/7
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/11/7
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/11/7
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/11/7
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/11/7
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/11/6
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/11/6
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/11/6
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/11/6
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/11/6
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/11/6
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/11/6
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/11/6
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/11/6
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/11/6
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/11/6
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/11/6
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/11/6
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/11/5
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/11/3
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/11/3
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/11/3
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/11/3
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/11/3
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/11/3
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/11/3
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/11/3
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/11/3
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/11/3
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/11/3
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/11/3
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/11/3
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/11/1
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/11/1
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/11/1
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/11/1
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/11/1
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/11/1
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/11/1
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/11/1
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/11/1
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/11/1
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/11/1
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/11/1
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/11/1
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/10/30
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/10/30
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/10/30
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/30
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/10/29
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/10/29
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/10/29
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/10/29
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/10/29
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/10/29
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/10/29
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/10/29
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/10/29
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/10/29
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/10/29
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/10/29
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/10/29
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/10/28
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/10/28
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/10/28
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/10/28
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/10/28
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/10/28
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/10/28
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/10/28
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/10/28
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/10/28
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/10/28
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/10/28
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/10/28
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/10/26
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/10/26
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/10/26
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/10/26
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/10/26
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/10/26
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/10/26
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/10/26
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/10/26
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/10/26
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/10/26
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/10/26
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/10/26
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/10/25
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/10/25
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/10/25
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/10/25
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/10/25
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/10/25
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/10/25
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/10/25
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/10/25
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/10/25
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/10/25
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/10/25
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/10/25
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/10/24
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/10/24
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/10/24
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/10/24
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/10/24
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/10/24
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/10/24
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/10/24
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/10/24
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/10/24
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/10/24
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/10/24
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/10/24
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/10/23
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/10/23
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/10/23
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/10/23
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/10/23
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/10/23
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/10/23
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/10/23
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/10/23
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/10/23
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/10/23
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/10/23
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/10/23
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/10/22
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/10/22
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/10/22
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/10/22
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/10/22
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/10/22
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/10/22
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/10/22
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/10/22
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/10/22
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/10/22
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/10/22
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/10/22
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/10/21
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/10/21
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/10/21
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/10/21
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/10/21
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/10/21
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/10/21
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/10/21
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/10/21
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/10/21
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/10/21
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/10/21
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/10/21
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/10/19
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/10/19
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/10/19
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/10/19
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/10/19
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/10/19
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/10/19
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/10/19
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/10/19
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/10/19
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/10/19
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/10/19
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89050098/10/18
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89050098/10/18
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89050098/10/18
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74050098/10/18
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92050098/10/18
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92050098/10/18
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77050098/10/18
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74050098/10/18
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74050098/10/18
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74050098/10/18
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71050098/10/18
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79050098/10/18
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79050098/10/18
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89000098/10/17
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89000098/10/17
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89000098/10/17
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74000098/10/17
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92000098/10/17
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92000098/10/17
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77000098/10/17
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74000098/10/17
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74000098/10/17
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74000098/10/17
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71000098/10/17
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79000098/10/17
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79000098/10/17
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم88050098/10/15
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم88050098/10/15
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم88050098/10/15
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم73050098/10/15
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم91050098/10/15
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم91050098/10/15
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم76050098/10/15
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم73050098/10/15
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم73050098/10/15
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم73050098/10/15
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم70050098/10/15
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم78050098/10/15
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم78050098/10/15
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم86500098/10/14
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم86500098/10/14
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم86500098/10/14
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم71500098/10/14
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم89500098/10/14
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم89500098/10/14
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم74500098/10/14
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم71500098/10/14
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم71500098/10/14
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71500098/10/14
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم68500098/10/14
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم76500098/10/14
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم76500098/10/14
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/10/10
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم86550098/10/9
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم86550098/10/9
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم86550098/10/9
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم71550098/10/9
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم89550098/10/9
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم89550098/10/9
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم74550098/10/9
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم71550098/10/9
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم71550098/10/9
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71550098/10/9
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم68550098/10/9
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم76550098/10/9
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم76550098/10/9
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم86500098/10/8
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم86500098/10/8
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم86500098/10/8
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم71500098/10/8
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم89500098/10/8
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم89500098/10/8
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم74500098/10/8
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم71500098/10/8
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم71500098/10/8
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71500098/10/8
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم68500098/10/8
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم76500098/10/8
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم76500098/10/8
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم68450098/10/7
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم68450098/10/7
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم68450098/10/7
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم68450098/10/7
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم68450098/10/7
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم86450098/10/7
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم86450098/10/7
لوله اس