لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏  ‏نوعی از فولاد توخالی و طویل است که بطور گسترده در خطوط انتقال نقت و مشتقات آن، صنایع ‏شیمیایی، پزشکی، مواد غذایی، ابزار مکانیکی و غیره استفاده می شود. در ساختارهای مکانیکی که از این لوله استفاده ‏می شود در زمانی که شاهد قدرت خمش و پیچشی یکسانی بر این لوله استیل نسبت به محصولات مشابه هستیم ‏متوجه خواهیم شد که به نسبت دارای وزن کمتری است که این ویژگی لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ سبب استفاده مدام از آن در ‏مونتاژ انواع ساختار های مکانیکی می شود.‏
جالب است بدانید که لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ با داشتن چنین ویژگی هایی در ساخت اسلحه، بشکه ها و پوسته های خاص ‏زیاد استفاده می شود. ‏ASTM 316L (00Cr17Ni14Mo2)‌‏ یک لوله استیل با کربن کمتر نسبت به لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ ‏است و ‌‎۳۱۶L‌‏ عملکرد به مراتب بهتری دارد که سبب محبوبیت این محصول در صنایع کشتی سازی ، صنایع شیمیایی، ‏کود و … به عنوان یک لوله مقاوم استفاده می‌شود. حداکثر کربن لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ ، ۰٫۳ می باشدکه می تواند بدون ‏خوردگی و آسیب براحتی جوشکاری شود. باید تاکید کرد که مقاومت در برابر خوردگی لوله استیل حمل گرمایی بالایی ‏دارد و یک لوله سخت کار برای راه حل های غیر مغناطیسی است.‏

 

اطلاعات لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏:‏

• قطر بیرونی: ۱۰-۶۰۰ میلیمتر
• ضخامت: ۰٫۳-۱۰۰‏mm
• طول: ۶ متر و یا سفارشی متناسب با درخواست مشتری

تلرانس: ‏
• الف)قطر بیرونی: +/- ۰٫۲‏mm
• ب) ضخامت: +/- ۰٫۰۲‏mm
• ج) طول: +/- ۵ میلی متر

 

ترکیب شیمیایی لوله استنلس استیل ۳۱۶L :

 

 

 

“در روزهای تعطیلات قیمت ها به صورت تقریبی می باشد و برای کسب قیمت دقیق با واحد فروش تماس بگیرید.”

نام کالاسایز (اینچ)ردهشاخهواحدقیمتتاریخ به روز رسانی
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89960098/9/24
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89960098/9/24
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم89960098/9/24
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم74360098/9/24
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم93080098/9/24
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم93080098/9/24
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم77480098/9/24
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم74360098/9/24
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74360098/9/24
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم74360098/9/24
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم71240098/9/24
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79560098/9/24
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم79560098/9/23
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم90825098/9/23
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم90825098/9/23
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم90825098/9/23
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم75075098/9/23
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم93975098/9/23
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم93975098/9/23
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم78225098/9/23
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم75075098/9/23
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم75075098/9/23
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم75075098/9/23
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71925098/9/23
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم80325098/9/23
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم80325098/9/23
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم90825098/9/21
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم90825098/9/21
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم90825098/9/21
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم75075098/9/21
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم93975098/9/21
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم93975098/9/21
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم78225098/9/21
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم75075098/9/21
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم75075098/9/21
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم75075098/9/21
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71925098/9/21
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم80325098/9/21
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم80325098/9/21
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم61990098/9/20
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم61990098/9/20
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم61990098/9/20
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم75790098/9/20
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم94870098/9/20
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم94870098/9/20
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم78970098/9/20
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم75790098/9/20
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم75790098/9/20
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم75790098/9/20
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم72610098/9/20
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم81090098/9/20
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم81090098/9/20
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم69800098/9/19
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم69800098/9/19
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم69800098/9/19
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم70555098/9/19
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم70555098/9/19
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم88230098/9/19
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم88230098/9/19
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم88230098/9/19
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم72330098/9/19
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم91290098/9/19
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم91290098/9/19
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم75990098/9/19
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم72930098/9/19
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم69870098/9/19
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم69870098/9/19
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم69870098/9/19
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم69870098/9/19
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم72930098/9/19
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم72930098/9/19
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم69870098/9/19
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم69870098/9/19
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم69870098/9/19
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم78830098/9/19
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم78830098/9/19
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89095098/9/18
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89095098/9/18
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89095098/9/18
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم92185098/9/18
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92185098/9/18
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92185098/9/18
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم76735098/9/18
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم73645098/9/18
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم73645098/9/18
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم73645098/9/18
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم70555098/9/18
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم78795098/9/18
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم78795098/9/18
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم90825098/9/17
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم90825098/9/17
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم90825098/9/17
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم75075098/9/17
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم93975098/9/17
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم93975098/9/17
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم78225098/9/17
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم75075098/9/17
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم75075098/9/17
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم75075098/9/17
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71925098/9/17
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم80325098/9/17
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم80325098/9/17
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71240098/9/16
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71240098/9/16
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71240098/9/16
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71240098/9/16
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71240098/9/16
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89960098/9/16
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89960098/9/16
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89960098/9/16
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم73460098/9/16
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم93080098/9/16
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم93080098/9/16
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77480098/9/16
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74360098/9/16
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم41240098/9/16
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم41240098/9/16
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم41240098/9/16
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم41240098/9/16
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74360098/9/16
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74360098/9/16
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71240098/9/16
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71240098/9/16
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71240098/9/16
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79560098/9/16
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79560098/9/16
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89095098/9/14
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89095098/9/14
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89095098/9/14
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم73645098/9/14
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92185098/9/14
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92185098/9/14
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم76735098/9/14
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74360098/9/14
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم73645098/9/14
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم73645098/9/14
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم73645098/9/14
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم70555098/9/14
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم78795098/9/14
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم78795098/9/14
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89960098/9/13
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89960098/9/13
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89960098/9/13
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74360098/9/13
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم93080098/9/13
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم93080098/9/13
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77480098/9/13
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74360098/9/13
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74360098/9/13
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74360098/9/13
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71240098/9/13
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79560098/9/13
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79560098/9/13
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89095098/9/12
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89095098/9/12
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89095098/9/12
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم73645098/9/12
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92185098/9/12
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92185098/9/12
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم76735098/9/12
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم73645098/9/12
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم73645098/9/12
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم73645098/9/12
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم70555098/9/12
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم78795098/9/12
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم78795098/9/12
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89960098/9/11
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89960098/9/11
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89960098/9/11
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74360098/9/11
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم93080098/9/11
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم93080098/9/11
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77480098/9/11
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74360098/9/11
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74360098/9/11
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71240098/9/11
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79560098/9/11
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79560098/9/11
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/10
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/9
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم90825098/9/6
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم90825098/9/6
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم90825098/9/6
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم75075098/9/6
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم93975098/9/6
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم93975098/9/6
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم78225098/9/6
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم75075098/9/6
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم75075098/9/6
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم75075098/9/6
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71925098/9/6
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم80325098/9/6
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم80325098/9/6
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89960098/9/5
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89960098/9/5
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89960098/9/5
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم74360098/9/5
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم93080098/9/5
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم93080098/9/5
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم77480098/9/5
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم74360098/9/5
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم74360098/9/5
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم74360098/9/5
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71240098/9/5
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم79560098/9/5
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم79560098/9/5
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89095098/9/4
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89095098/9/4
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89095098/9/4
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم73645098/9/4
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92185098/9/4
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92185098/9/4
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم76735098/9/4
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم73645098/9/4
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم73645098/9/4
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم73645098/9/4
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم70555098/9/4
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم78795098/9/4
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم78795098/9/4
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم90825098/9/3
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم90825098/9/3
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم90825098/9/3
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم75075098/9/3
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم93975098/9/3
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم93975098/9/3
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم78225098/9/3
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم75075098/9/3
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم75075098/9/3
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم75075098/9/3
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71925098/9/3
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم80325098/9/3
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم80325098/9/3
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم89095098/9/2
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم89095098/9/2
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم89095098/9/2
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم73645098/9/2
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم92185098/9/2
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم92185098/9/2
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم76735098/9/2
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم73645098/9/2
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم73645098/9/2
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم73645098/9/2
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم70555098/9/2
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم78795098/9/2
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم78795098/9/2
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/9/1
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/30
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرمتماس بگیرید98/8/29
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم86500098/8/28
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم86500098/8/28
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم86500098/8/28
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم72450098/8/28
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم91350098/8/28
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم91350098/8/28
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم75600098/8/28
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم72450098/8/28
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم72450098/8/28
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم72450098/8/28
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم69300098/8/28
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم77700098/8/28
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم77700098/8/28
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم85490098/8/25
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم85490098/8/25
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم85490098/8/25
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم70040098/8/25
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم88580098/8/25
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم88580098/8/25
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم73130098/8/25
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم70040098/8/25
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم70040098/8/25
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم70040098/8/25
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم70040098/8/25
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم66950098/8/25
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم75190098/8/25
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم75190098/8/25
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم86320098/8/23
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم86320098/8/23
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم86320098/8/23
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم70720098/8/23
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم90300098/8/23
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم90300098/8/23
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم73840098/8/23
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم70720098/8/23
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم70720098/8/23
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم70720098/8/23
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم67600098/8/23
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم75920098/8/23
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم75920098/8/23
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم87150098/8/22
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم87150098/8/22
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم87150098/8/22
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم71400098/8/22
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم90300098/8/22
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم90300098/8/22
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم74550098/8/22
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم71400098/8/22
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم71400098/8/22
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71400098/8/22
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم68250098/8/22
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم76650098/8/22
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم76650098/8/22
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم85490098/8/21
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم85490098/8/21
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم85490098/8/21
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم70040098/8/21
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم88580098/8/21
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم88580098/8/21
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم73130098/8/21
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم70040098/8/21
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم70040098/8/21
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم70040098/8/21
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم66950098/8/21
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم75190098/8/21
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم75190098/8/21
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم88200098/8/20
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم88200098/8/20
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم88200098/8/20
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم72450098/8/20
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم81900098/8/20
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم81900098/8/20
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم75600098/8/20
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم72450098/8/20
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم72450098/8/20
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم72450098/8/20
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم69300098/8/20
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم77700098/8/20
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم77700098/8/20
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم67900098/8/18
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم67900098/8/18
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم67900098/8/18
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم67900098/8/18
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم67900098/8/18
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم86520098/8/18
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم86520098/8/18
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم86520098/8/18
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم71070098/8/18
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم89610098/8/18
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم89610098/8/18
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم74160098/8/18
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم71070098/8/18
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم67980098/8/18
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم67980098/8/18
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم67980098/8/18
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم67980098/8/18
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم71070098/8/18
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71070098/8/18
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم67980098/8/18
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم67980098/8/18
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم67980098/8/18
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم76220098/8/18
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم76220098/8/18
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم86520098/8/16
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم71070098/8/16
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم89110098/8/16
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم89110098/8/16
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم74160098/8/16
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم71070098/8/16
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم67980098/8/16
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم67980098/8/16
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم67980098/8/16
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم67980098/8/16
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم71070098/8/16
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم71070098/8/16
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم67980098/8/16
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم67980098/8/16
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم67980098/8/16
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم76220098/8/16
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم76220098/8/16
لوله استیل 316L1106 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L1.2106 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L1.2406 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L1.41106 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L2406 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L8106 متریکیلوگرم88200098/8/13
لوله استیل 316L8406 متریکیلوگرم88200098/8/13
لوله استیل 316L10106 متریکیلوگرم84000098/8/13
لوله استیل 316L3806 متریکیلوگرم72450098/8/13
لوله استیل 316L12106 متریکیلوگرم91350098/8/13
لوله استیل 316L16106 متریکیلوگرم91350098/8/13
لوله استیل 316L20106 متریکیلوگرم75600098/8/13
لوله استیل 316L1806 متریکیلوگرم72450098/8/13
لوله استیل 316L1406 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L2106 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L4106 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L1.21106 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L1.2806 متریکیلوگرم72450098/8/13
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم72450098/8/13
لوله استیل 316L1.22406 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L3106 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L3.4406 متریکیلوگرم69300098/8/13
لوله استیل 316L6106 متریکیلوگرم77700098/8/13
لوله استیل 316L6406 متریکیلوگرم77700098/8/13
لوله استیل3161106 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3161.2106 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3161.2406 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3161.41106 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3162406 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3168106 متریکیلوگرم86520098/8/12
لوله استیل3168406 متریکیلوگرم86520098/8/12
لوله استیل31610106 متریکیلوگرم86520098/8/12
لوله استیل3163806 متریکیلوگرم71070098/8/12
لوله استیل31612106 متریکیلوگرم89610098/8/12
لوله استیل31616106 متریکیلوگرم89610098/8/12
لوله استیل31620106 متریکیلوگرم74160098/8/12
لوله استیل3161806 متریکیلوگرم71070098/8/12
لوله استیل3161406 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3162106 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3164106 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3161.21106 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3161.2806 متریکیلوگرم71070098/8/12
لوله استیل3163.4406 متریکیلوگرم71070098/8/12
لوله استیل3161.22406 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3163106 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3163.4406 متریکیلوگرم67980098/8/12
لوله استیل3166106 متریکیلوگرم76220098/8/12
لوله استیل3166406 متریکیلوگرم76220098/8/12
لوله استیل3161106 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3161.2106 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3161.2406 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3161.41106 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3162406 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3168106 متریکیلوگرم85490098/8/11
لوله استیل3168406 متریکیلوگرم85490098/8/11
لوله استیل31610106 متریکیلوگرم85490098/8/11
لوله استیل3163806 متریکیلوگرم70040098/8/11
لوله استیل31612106 متریکیلوگرم88580098/8/11
لوله استیل31616106 متریکیلوگرم88580098/8/11
لوله استیل31620106 متریکیلوگرم73130098/8/11
لوله استیل3161806 متریکیلوگرم70040098/8/11
لوله استیل3161406 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3162106 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3164106 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3161.21106 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3161.2806 متریکیلوگرم70040098/8/11
لوله استیل3163.4406 متریکیلوگرم70040098/8/11
لوله استیل3161.22406 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3163106 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3163.4406 متریکیلوگرم66950098/8/11
لوله استیل3166106 متریکیلوگرم75190098/8/11
لوله استیل3166406 متریکیلوگرم75190098/8/11
سپتامبر 16, 2019
لوله های استیل با آلیاژ  316

کاربرد های لوله استنلس استیل

از زمان توسعه آن ها که به بیش از صد سال پیش برمیگردد ، فولاد […]
//]]>