لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏  ‏نوعی از فولاد توخالی و طویل است که بطور گسترده در خطوط انتقال نقت و مشتقات آن، صنایع ‏شیمیایی، پزشکی، مواد غذایی، ابزار مکانیکی و غیره استفاده می شود. در ساختارهای مکانیکی که از این لوله استفاده ‏می شود در زمانی که شاهد قدرت خمش و پیچشی یکسانی بر این لوله استیل نسبت به محصولات مشابه هستیم ‏متوجه خواهیم شد که به نسبت دارای وزن کمتری است که این ویژگی لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ سبب استفاده مدام از آن در ‏مونتاژ انواع ساختار های مکانیکی می شود.‏
جالب است بدانید که لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ با داشتن چنین ویژگی هایی در ساخت اسلحه، بشکه ها و پوسته های خاص ‏زیاد استفاده می شود. ‏ASTM 316L (00Cr17Ni14Mo2)‌‏ یک لوله استیل با کربن کمتر نسبت به لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ ‏است و ‌‎۳۱۶L‌‏ عملکرد به مراتب بهتری دارد که سبب محبوبیت این محصول در صنایع کشتی سازی ، صنایع شیمیایی، ‏کود و … به عنوان یک لوله مقاوم استفاده می‌شود. حداکثر کربن لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏ ، ۰٫۳ می باشدکه می تواند بدون ‏خوردگی و آسیب براحتی جوشکاری شود. باید تاکید کرد که مقاومت در برابر خوردگی لوله استیل حمل گرمایی بالایی ‏دارد و یک لوله سخت کار برای راه حل های غیر مغناطیسی است.‏

 

اطلاعات لوله استیل ‌‎۳۱۶L‌‏:‏

• قطر بیرونی: ۱۰-۶۰۰ میلیمتر
• ضخامت: ۰٫۳-۱۰۰‏mm
• طول: ۶ متر و یا سفارشی متناسب با درخواست مشتری

تلرانس: ‏
• الف)قطر بیرونی: +/- ۰٫۲‏mm
• ب) ضخامت: +/- ۰٫۰۲‏mm
• ج) طول: +/- ۵ میلی متر

 

ترکیب شیمیایی لوله استنلس استیل ۳۱۶L :

 

 

 

“در روزهای تعطیلات قیمت ها به صورت تقریبی می باشد و برای کسب قیمت دقیق با واحد فروش تماس بگیرید.”

نامسایزآلیاژحالتواحدقیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم72100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم70100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم70100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم70100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم70100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم70100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم70100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم70100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم70100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم72100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم72100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم72100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم72100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم72100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم72100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم72100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم72100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم74500003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم74500003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم75100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم75100003 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم72100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم70100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم70100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم70100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم70100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم70100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم70100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم70100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم70100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم72100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم72100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم72100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم72100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم72100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم72100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم72100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم72100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم74500001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم74500001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم75100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم75100001 - 04 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم70100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم68100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم64100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم64100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم68100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم68100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم68100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم68100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم68100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم70100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم70100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم70100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم70100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم70100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم70100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم70100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم70100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم72500031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم72500031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم69100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم69100031 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم69000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم67000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم63000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم63000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم6700027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم67000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم67000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم67000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم67000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم69000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم69000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم69000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم69000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم69000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم69000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم69000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم69000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم71400027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم71400027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68000027 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم69099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم67099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم63099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم67099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم67099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم67099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم67099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم67099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم69099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم69099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم69099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم69099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم69099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم69099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم69099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم69099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم69099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم71499926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم71499926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68099926 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5304L6 متریکیلوگرم69099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10304L6 متریکیلوگرم67099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14304L6 متریکیلوگرم63099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15304L6 متریکیلوگرم63099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16304L6 متریکیلوگرم67099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20304L6 متریکیلوگرم67099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25304L6 متریکیلوگرم67099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28304L6 متریکیلوگرم67099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30304L6 متریکیلوگرم67099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40304L6 متریکیلوگرم69099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45304L6 متریکیلوگرم69099925 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50304L6 متریکیلوگرم69090025 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55304L6 متریکیلوگرم69090025 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60304L6 متریکیلوگرم69090025 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65304L6 متریکیلوگرم69090025 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70304L6 متریکیلوگرم69090025 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80304L6 متریکیلوگرم69090025 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85304L6 متریکیلوگرم71499025 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90304L6 متریکیلوگرم71499025 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120304L6 متریکیلوگرم68099025 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130304L6 متریکیلوگرم68099025 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم69100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم97100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم63100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم63100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم67100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم67100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم67100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم67100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم67100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم69100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم69100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم69100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم69100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم69100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم69100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم69100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم69100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم71500024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم71500024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68100024 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66500021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66500021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68100021 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66550020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66550020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68150020 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66500017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66500017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68100017 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید14 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66550013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66550013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68150013 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید09 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66500007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66500007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68100007 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید06 - 03 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید29 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66500028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66500028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68100028 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم66450024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66450024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66450024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68050024 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66400023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66400023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68000023 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید22 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66400021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66400021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68000021 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66400017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66400017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68000017 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید16 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66400015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66400015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68000015 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66900014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66900014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68500014 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66950013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66950013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68550013 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم62500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم58500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم58500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم62500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم62500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم62500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم62500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم62500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66900009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66900009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم68500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم68500009 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم69550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم67550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم63550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم63550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم67550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم67550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم67550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم67550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم67550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم69550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم69550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم69550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم69550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم69550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم69550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم69550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم69550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم71950007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم71950007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم73550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم73550007 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم69500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم67500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم63500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم63500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم67500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم67500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم67500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم67500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم67500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم69500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم69500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم69500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم69500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم69500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم69500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم69500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم69500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم71900001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم71900001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم73500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم73500001 - 02 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید31 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید30 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید27 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم71500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم73900026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم73900026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم75500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم75500026 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم72000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم74400025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم74400025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم76000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم76000025 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم73000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم75400024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم75400024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم77000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم77000024 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم70000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم72400023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم72400023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم74000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم74000023 - 01 - 1399
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید21 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64000019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66400019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66400019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم67500019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم67500019 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید17 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم64000014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم66400014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم66400014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم67500014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم67500014 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید13 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید12 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید11 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید10 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید7 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید6 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید5 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید4 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید3 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید1 - 12 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم57000030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم59400030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم59400030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم60500030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم60500030 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم54000028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم56400028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم56400028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم57500028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم57500028 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم54050027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم56450027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم56450027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم57550027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم57550027 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم54000026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم56400026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم56400026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم57500026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم57500026 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید24 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید23 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم54000021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم56400021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم56400021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم57500021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم57500021 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرمتماس بگیرید20 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L5316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L10316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L14316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L15316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L16316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L20316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L25316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L28316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L30316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L40316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L45316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L50316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L55316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L60316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L65316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L70316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L80316L6 متریکیلوگرم54000019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L85316L6 متریکیلوگرم56400019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L90316L6 متریکیلوگرم56400019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L120316L6 متریکیلوگرم57500019 - 11 - 1398
میلگرد استنلس استیل 316L130316L6 متریکیلوگرم57500019 - 11 - 1398

لوله های استیل با آلیاژ  316

کاربرد های لوله استنلس استیل

از زمان توسعه آن ها که به بیش از صد سال پیش برمیگردد ، فولاد ضدزنگ به یکی از محبوب ترین و همه کاره ترین مواد در جهان تبدیل شده است و اکنون یک ماده ضروری در همه زمینه های زندگی است. این کاربردها شامل برخی از کاربردهای خاص برای لوله های ضد زنگ است…