تامین کلیه لوله های استنلس استیل نسوز با آلیاژ های ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰s از سایز ۱٫۸ اینچ الی ۱۲ اینچ در رده های مختلف موجود در انبار تهران .

لوله استیل نسوز:

لوله استیل نسوز در رده لوله های نیکل ، کروم قرار میگیرد . این فولاد ها با توجه به غنی بودن از عناصر ارزشمند نیکل و کروم میتوانند حرارت بالایی را در سازه های صنعتی تحمل نماید .این فولاد ها در مقاطع لوله. جهت صنایع پتروشیمی ، صنایع فولاد سازی و کلیه ادوات صنعتی که حرارت سازه های آن ها بیش از ۷۰۰ درجه سانتی گراد است ، کاربرد دارد.

بازرگانی مهزیار فولاد واردکننده کلیه لوله های نسوز با آلیاژ های ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰s  در ایران.

لوله استیل نسوز

 

 

“در روزهای تعطیلات قیمت ها به صورت تقریبی می باشد و برای کسب قیمت دقیق با واحد فروش تماس بگیرید.”

نام کالاسایز (اینچ)ردهشاخهواحدقیمتتاریخ به روز رسانی
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم126175098/8/25
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم126175098/8/25
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم126175098/8/25
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم126175098/8/25
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم126175098/8/25
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم127400098/8/23
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم127400098/8/23
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم127400098/8/23
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم127400098/8/23
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم127400098/8/23
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم128625098/8/22
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم128625098/8/22
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم128625098/8/22
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم128625098/8/22
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم128625098/8/22
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم126175098/8/21
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم126175098/8/21
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم126175098/8/21
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم126175098/8/21
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم126175098/8/21
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم128625098/8/20
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم128625098/8/20
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم128625098/8/20
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم128625098/8/20
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم128625098/8/20
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم126175098/8/18
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم126175098/8/18
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم126175098/8/18
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم126175098/8/18
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم126175098/8/18
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم126175098/8/16
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم126175098/8/16
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم126175098/8/16
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم126175098/8/16
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم126175098/8/16
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم128625098/8/13
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم128625098/8/13
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم128625098/8/13
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم128625098/8/13
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم128625098/8/13
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم128625098/8/13
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم126175098/8/12
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم126175098/8/12
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم126175098/8/12
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم126175098/8/12
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم126175098/8/12
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم126175098/8/12
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم125145098/8/11
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم125145098/8/11
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم125145098/8/11
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم125145098/8/11
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم125145098/8/11
//]]>