تامین کلیه لوله های استنلس استیل نسوز با آلیاژ های ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰s از سایز ۱٫۸ اینچ الی ۱۲ اینچ در رده های مختلف موجود در انبار تهران .

لوله استیل نسوز:

لوله استیل نسوز در رده لوله های نیکل ، کروم قرار میگیرد . این فولاد ها با توجه به غنی بودن از عناصر ارزشمند نیکل و کروم میتوانند حرارت بالایی را در سازه های صنعتی تحمل نماید .این فولاد ها در مقاطع لوله. جهت صنایع پتروشیمی ، صنایع فولاد سازی و کلیه ادوات صنعتی که حرارت سازه های آن ها بیش از ۷۰۰ درجه سانتی گراد است ، کاربرد دارد.

بازرگانی مهزیار فولاد واردکننده کلیه لوله های نسوز با آلیاژ های ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰s  در ایران.

 

 

“در روزهای تعطیلات قیمت ها به صورت تقریبی می باشد و برای کسب قیمت دقیق با واحد فروش تماس بگیرید.”

نام کالاسایز (اینچ)ردهشاخهواحدقیمتتاریخ به روز رسانی
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم145000099/04/03
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم145000099/04/03
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم145000099/04/03
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم145000099/04/03
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم145000099/04/03
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم144900099/04/01
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم144900099/04/01
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم144900099/04/01
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم144900099/04/01
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم144900099/04/01
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم145000099/03/31
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم145000099/03/31
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم145000099/03/31
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم145000099/03/31
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم145000099/03/31
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم140000099/03/27
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم140000099/03/27
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم140000099/03/27
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم140000099/03/27
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم140000099/03/27
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم133850099/03/26
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم133850099/03/26
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم133850099/03/26
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم133850099/03/26
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم133850099/03/26
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم133990099/03/25
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم133990099/03/25
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم133990099/03/25
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم133990099/03/25
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم133990099/03/25
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم140000099/03/24
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم140000099/03/24
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم140000099/03/24
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم140000099/03/24
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم140000099/03/24
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/03/06
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/03/06
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/03/06
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/03/06
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/03/06
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/31
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/31
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/31
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/31
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/31
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/30
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/30
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/30
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/30
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/30
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/29
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/29
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/29
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/29
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/29
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/28
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/28
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/28
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/28
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/28
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/24
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/24
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/24
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/24
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/24
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/23
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/23
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/23
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/23
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/23
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155050099/02/22
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155050099/02/22
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155050099/02/22
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155050099/02/22
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155050099/02/22
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155000099/02/21
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155000099/02/21
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155000099/02/21
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155000099/02/21
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155000099/02/21
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155050099/02/20
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155050099/02/20
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155050099/02/20
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155050099/02/20
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155050099/02/20
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155000099/02/17
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155000099/02/17
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155000099/02/17
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155000099/02/17
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155000099/02/17
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155050099/02/16
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155050099/02/16
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155050099/02/16
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155050099/02/16
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155050099/02/16
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155000099/02/15
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155000099/02/15
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155000099/02/15
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155000099/02/15
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155000099/02/15
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155050099/02/14
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155050099/02/14
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155050099/02/14
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155050099/02/14
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155050099/02/14
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155000099/02/13
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155000099/02/13
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155000099/02/13
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155000099/02/13
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155000099/02/13
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155050099/02/10
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155050099/02/10
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155050099/02/10
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155050099/02/10
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155050099/02/10
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155000099/02/09
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155000099/02/09
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155000099/02/09
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155000099/02/09
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155000099/02/09
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155000099/02/08
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155000099/02/08
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155000099/02/08
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155000099/02/08
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155000099/02/08
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155050099/02/07
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155050099/02/07
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155050099/02/07
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155050099/02/07
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155050099/02/07
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/01
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/01
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/01
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/01
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/02/01
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/31
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/31
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/31
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/31
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/31
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/30
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/30
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/30
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/30
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/30
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155050099/01/27
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155050099/01/27
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155050099/01/27
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155050099/01/27
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155050099/01/27
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155000099/01/26
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155000099/01/26
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155000099/01/26
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155000099/01/26
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155000099/01/26
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/25
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/25
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/25
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/25
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/25
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرم155000099/01/24
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرم155000099/01/24
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرم155000099/01/24
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرم155000099/01/24
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرم155000099/01/24
لوله استیل نسوز 1/48411106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/23
لوله استیل نسوز 1/48412106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/23
لوله استیل نسوز 1/48413106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/23
لوله استیل نسوز 1/48414106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/23
لوله استیل نسوز 1/48415106 متریکیلوگرمتماس بگیرید99/01/23

چیزی پیدا نشد

به نظر می رسد ما نمیتوانیم چیزی که به دنبال آن هستید را پیدا کنیم. شاید جستجو بتواند کمک کند.