فروش نبشی دریایی با آلیاژ GL-A A36

نبشی دریایی (ANGEL) در سایز های ۴۰ الی ۲۵۰ در آلیاژ های مختلف موجود در انبار تهران .

نبشی ها مقاطع ساخت شاسی جهت شناور های غول پیکر هستند . در صنابع دریایی این مقاطع به صورت ۲ طرف نا مساوی بیشتر کاربرد دارد .

از نبشی های دریایی در کف شناور جهت مقاوم سازی بدنه ی کشتی ها استفاده میشود . این نبشی های دریایی در کلیه سازه های فلزی که در مجاورت آب شور قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد . سازه های دریایی که با نبشی های گرید A تولید می گردند . عبارت اند از :

۱- شناور

۲- اسکله های تجاری و تفریحی

۳- سکو های نفتی

۴- انواع بارج و یدک کش

 

شرکت مهزیار فولاد صنعت تامین کننده کلیه نبشی های مقاطع دریایی در ایران .

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد و قیمت های اعلامی برای شرکت تعهد آور نیست و قیمت لحظه ای و روزانه می باشد .

نام کالاابعادمحل بارگیریتوضیحاتقیمت (خرده فروشی)تاریخ به روز رسانی
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین89900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین75900 ريال14 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراینتماس بگیرید9 - 11 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال29 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال22 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال17 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین73800 ريال10 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین73300 ريال9 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال8 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال5 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین68300 ريال4 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین69300 ريال1 - 10 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 60 * 60 *6تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A80 * 80 * 8تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 100 * 100 * 10تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A120 * 120 * 12تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A 150 * 150 * 15تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
نبشی دریایی آلیاژ Grade A160 * 160 * 15تهرانتولید اوکراین69300 ريال27 - 9 - 1397
آبان ۲, ۱۳۹۵
پروفیل HP

خریدار و فروشنده انواع پروفیل های HP سایز های ۱۲ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۸ موجود در انبار تهران

خریدار و فروشنده  انواع پروفیل های HP  سایز های ۱۲ – ۱۵ – ۱۶ – […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۵

خرید و فروش کلیه پروفیل های دریایی HP و فروش کلیه تسمه های دریایی جهت شاسی سازی کشتی .

خرید و فروش کلیه پروفیل های دریایی  HP  و فروش کلیه تسمه های دریایی جهت […]
شهریور ۹, ۱۳۹۵

انواع HP

اچ پی ها پرفیل های مورد استفاده در سازه های دریایی  و شناور های غولپیکر […]