شیت پایل مقاطع فولادی
شیت پایل با مقاطع فولادی
تیر ۲۳, ۱۳۹۷
لوله های میلی متری
لوله فولادی سایز ریز میلی متری
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

لیست آخرین موجودی نبشی آلیاژی

موجودی نبشی آلیاژی

موجودی نبشی آلیاژی

تاریخ به روز رسانی : ۳ شهریور ۱۳۹۷

نام کالاابعادمحل بارگیریتوضیحاتقیمت (خرده فروشی)تاریخ به روز رسانی
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری111900 ريال6 - 12 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متریتماس بگیرید29 - 11 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900 ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری96900ریال17 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری 95500 ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95500ریال10 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری95000ریال9 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال8 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال5 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93500ریال4 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال1 - 10 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال28 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3120 * 120 * 10تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3150 * 150 *12تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 180 * 180 *15تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3200 * 200 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3 200 * 200 * 18تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397
نبشی ST52 - 3160 * 160 * 16تهراناروپایی - شاخه 12 متری93000ریال27 - 9 - 1397

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *