لیست اخرین موجودی لوله مانیسمان رده ۴۰ و ۸۰

پروفیل صنعتی
پروفیل صنعتی ضخامت بالا
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
موجودی مقاطع صنعتی
لیست آخرین موجودی مقاطع صنعتی آلیاژی
تیر ۱۷, ۱۳۹۷

لیست اخرین موجودی لوله مانیسمان رده ۴۰ و ۸۰

موجودی لوله مانیسمان

موجودی لوله مانیسمان رده 40 و 80

تاریخ به روز رسانی : ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

ردیفنام کالاسایزردهوزنمحل بارگیریقیمتتوضیحات
1لوله مانیسمان1.2 اینچ407 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
2لوله مانیسمان 3.4 اینچ40 10 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
3لوله مانیسمان1اینچ4014 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
4لوله مانیسمان1-1.4 اینچ4019 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
5لوله مانیسمان1-1.2 اینچ4022 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
6لوله مانیسمان2 اینچ4031 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
7لوله مانیسمان1.2-2 اینچ4048 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
8لوله مانیسمان3 اینچ4065 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
9لوله مانیسمان4 اینچ40 95کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
10لوله مانیسمان5 اینچ40125 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
11لوله مانیسمان6 اینچ40165 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
12لوله مانیسمان8 اینچ40250 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
13لوله مانیسمان10 اینچ40 355کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
14لوله مانیسمان12 اینچ40470 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
15لوله مانیسمان14 اینچ40560 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
16لوله مانیسمان16 اینچ40 730 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
17لوله مانیسمان1.2 اینچ8010 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
18لوله مانیسمان 3.4 اینچ8013 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
19لوله مانیسمان1اینچ8018 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
20لوله مانیسمان1-1.4 اینچ8025 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
21لوله مانیسمان1-1.2 اینچ8032 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
22لوله مانیسمان2 اینچ8043 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
23لوله مانیسمان1.2-2 اینچ8066 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
24لوله مانیسمان3 اینچ8090 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
25لوله مانیسمان4 اینچ80132 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
26لوله مانیسمان5 اینچ80180 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
27لوله مانیسمان6 اینچ80255 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
28لوله مانیسمان8 اینچ80390 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
29لوله مانیسمان10 اینچ80575 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
30لوله مانیسمان12 اینچ80792 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
31لوله مانیسمان14 اینچ80948 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23
32لوله مانیسمان16 اینچ801200 کیلوتهرانتماس بگیرید.1398/2/23

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *