ورق استیل بگیر ۴۲۰ – ۴۱۰ – ۴۳۰
شهریور ۴, ۱۳۹۵
لرزه گیر
شهریور ۴, ۱۳۹۵

سه راهی

X خرید و فروش اتصالات X خرید و فروش پلیکا ، پلی اتیلن ، پلی پروپیلن X خرید و فروش تبدیل X خرید و فروش زانو جوش X خرید و فروش سه راه X خرید و فروش فلنج رزوه ای X خرید و فروش فلنج کور X خرید و فروش فلنج لبه دار X خرید و فروش کپ X خرید و فروش لرزه گیر

سه راهی

اتصالات در تغییر مسیر لوله، تغییر قطر لوله، چند شاخه شدن لوله و … استفاده می شوند.این اتصالات از لوله یا پلیت ساخته شده یا توسط فرایند های ریخته گری، ماشین کاری قطعات فرج شده یا قالب گیری تولید می شوند.

مشخصات سه راهی

برای ایجاد انشعاب از خطوط اصلی و یا ورود یک جریان سوم به خط اصلی از سه راهی استفاده می شود. انشعاب خروجی و یا ورودی سه راهی می تواند هم با زاویه ی ۹۰ درجه و یا ۴۵ درجه باشد و نیز این انشعاب می تواند با قطری برابر قطر اصلی لوله و یا کمتر از آن باشد. درصورتی که انشعاب گرفته شده ۹۰ درجه باشد آنرا سه راهی مستقیم می نامند. .اگر قطر انشعاب گرفته شده کمتر از قطر خط اصلی باشد آنرا سه راهی کاهنده می نامند. نوع دیگری از که کاربرد خاص دارد Bullhead می باشد که در آن قطر فرعی از قطر اصلی بزرگتر است و به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.در سه راهی کاهنده قطر انشعاب نمی تواند کمتر از نصف قطر لوله اصلی باشد. بنابراین می توان گفت که سه راهی ها شامل قائم، ۴۵ درجه، تبدیل ساده و روپیچ تو پیچ هستند. سه راهی قائم که نام دیگر آن سه راهی معادل نیز می باشد سه راهی است که برای گرفتن انشعاب و اتصا ل انشعابات فرعی مورد استفاده قرار می گیرد. سه راهی قائم از داخل دنده شده و برای انشعاب های با انحراف ۹۰ در جه و هم قطر با لوله اصلی به کار می رود.
سه راهی ۴۵ درجه مانند سه راهی قائم از داخل دنده شده و در لوله کشی تاسیسات فاضلاب مورد استفاده زیادی دارد و جهت اتصال انشعابات فرعی با انحراف ۴۵ به کار برده می شود. سه راهی تبدیل جهت اتصال انشعاب های فرعی با قطرهای متفاوت نسبت به قطر لوله اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.
از سه راهی با جوش لب به لب برای ایجاد شاخه با زاویه ۹۰ درجه از مسیر اصلی استفاده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *