فهرست مطالب

[vc_row][vc_column][vc_row_inner gap=”30″][vc_column_inner width=”1/3″][vc_empty_space height=”50″][vc_column_text]

مطالب مرتبط به میلگرد آجدار

میلگرد آجدار A3
میلگرد آجدار سایز بالا
میلگرد آجدار آ۲ و آ۳ A2 ، A3
خرید و فروش انواع میلگرد آجدار A2 و A3

فروشنده و خریدار کلیه میلگرد های آجدار ،میلگرد آجدار داخلی ، میلگرد آجدار وارداتی ، میلگرد آجدار هیربد ، میلگرد آجدار میانه ، میلگرد آجدار نیشابور ، میلگرد آجدار اهواز ی ، میلگرد آجدار چینی و وارداتی

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text]

جداول قیمت میلگرد آجدار

میلگرد اجدار (ذوب آهن نیشابور)

نام کالا سایزاستانداردمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد اجدار نیشابور10 A3کارخانه81800ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه78500ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه78500ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه78500ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه78500ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانه80200ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور10 A3کارخانه76800ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه75200ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه73500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه73500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه73500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه73500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه73500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه73500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه73500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانه73500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور10 A3کارخانه75400ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه72100ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه72100ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه72100ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه72100ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه72100ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه72100ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه72100ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور10 A3کارخانه75100ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه71800ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه71800ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه71800ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه71800ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه71800ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه71800ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه71800ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه74400ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانهتماس بگیریدریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه71100ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه71100ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه71100ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه71100ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه71100ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه71100ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه73600ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه70300ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه70300ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه70300ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه70300ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه70300ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه70300ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه69300ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه69300ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه69300ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه69300ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه69300ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه69300ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه69300ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه69500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه69500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه69500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه69500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه69500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه69500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه69500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه69300ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه69300ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه69300ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه69300ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه69300ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه69300ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه69300ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه69100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه69100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه69100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه69100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه69100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه69100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه69100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه60500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه70500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه70500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه70500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه70500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه70500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه70000ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه69600ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه69600ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه69600ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه69600ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه69600ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه67300ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه65600ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه65600ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه65600ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه65600ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه65600ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانه65600ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه67000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه65300ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه65300ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه65300ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه65300ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه65300ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانه67000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه66300ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه64600ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه64600ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه64600ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه64600ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه64600ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانه66300ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه71000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه71000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه71000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه66000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه66000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه65000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه65000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه62500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانه63500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه65700ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه64000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه64000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه64000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه64000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه64000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه65100ریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه63400ریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه63400ریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه63400ریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه65200ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه64750ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه64600ریال17 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه62900ریال17 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه62900ریال17 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه62900ریال17 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه62900ریال17 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه62900ریال17 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه64700ریال16 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه63000ریال16 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه63000ریال16 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه63000ریال16 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه63000ریال16 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه63000ریال16 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانه63000ریال16 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانهتماس بگیریدریال16 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال16 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه65300ریال14 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه63600ریال14 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه63600ریال14 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه63600ریال14 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه63600ریال14 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه63600ریال14 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانهتماس بگیریدریال14 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانهتماس بگیریدریال14 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال14 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانه64000ریال13 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانه62300ریال13 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانه62300ریال13 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانه62300ریال13 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانه62300ریال13 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانه62300ریال13 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانهتماس بگیریدریال13 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانهتماس بگیریدریال13 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال13 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور12 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور14 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور16 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور18 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور20 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور22 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور25 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور28 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار نیشابور32 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399

میلگرد اجدار (درپاد تبریز)

نام کالا سایزاستانداردمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه81800ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه80500ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه80500ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه79200ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه77900ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه77900ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه77400ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه77400ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه77400ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه77400ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه77400ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه77400ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه75800ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه74500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه74500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه74000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه74000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه74000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه74000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه74000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه74000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه75800ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه74500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه74500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه74000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه74000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه74000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه74000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه74000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه74000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه75200ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه73900ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه73900ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه73400ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه73400ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه73400ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه73400ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه73400ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه73400ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه74950ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه73600ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه73650ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه73150ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه73150ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه73100ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه73100ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه73100ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه73100ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه74900ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه73600ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه73600ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه73100ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه73100ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه73100ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه73100ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه73100ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه73100ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه73500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه72200ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه72200ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه71700ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه71700ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه71700ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه71700ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه71700ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه71700ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه71900ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه70600ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه70600ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه70100ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه70100ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه70100ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه70100ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه70100ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه70100ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه74950ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه73650ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه73650ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه73150ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه73150ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه73150ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه73150ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه73150ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه73150ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه74900ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه73600ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه73600ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه73100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه73100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه73100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه73100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه73100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه73100ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه74900ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه73600ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه73600ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه73100ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه73100ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه73100ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه73100ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه73100ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه73100ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه73500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه72200ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه72200ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه71700ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه71700ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه71700ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه71700ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه71700ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه71700ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه71900ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه70600ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه70600ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه70100ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه70100ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه70100ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه70100ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه70100ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه70100ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8 A3کارخانه69000ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10 A3کارخانه67700ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه67700ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه67200ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه67200ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه67200ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه67200ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه67200ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه67200ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8A2کارخانه68500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10A2کارخانه67200ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه67200ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه66700ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه66700ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه66700ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه66700ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه66700ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه66700ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8 A3کارخانه68400ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10 A3کارخانه67100ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه67100ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه66000ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه66600ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه66600ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه66000ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه66600ریال -
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه66600ریال -
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8 A3کارخانه68400ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10 A3کارخانه67100ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه67100ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه66600ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه66600ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه66600ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه66600ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه66600ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه66600ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8 A3کارخانه67800ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10 A3کارخانه66500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه66500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه66000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه66000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه66000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه66000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه66000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه66000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8 A3کارخانه67000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10 A3کارخانه65700ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه65700ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه65200ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه65200ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه65200ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه65200ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه65200ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه65200ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8 A3کارخانه62500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10 A3کارخانه64600ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه64600ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه64100ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه64100ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه64100ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه64100ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه64100ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه64100ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8 A3کارخانه65000ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10 A3کارخانه64400ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه64400ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه63900ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه63900ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه63900ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانه63900ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانه63900ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانه63900ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8 A3کارخانهتماس بگیریدریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10 A3کارخانهتماس بگیریدریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانه64000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانه63500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانه63500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانه63500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانهتماس بگیریدریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانهتماس بگیریدریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانهتماس بگیریدریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز8 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز10 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز12 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز14 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز16 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز18 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز20 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز22 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز25 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز28 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار درپاد تبریز32 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399

 

میلگرد اجدار (فولاد قزوین)

نام کالا سایزاستانداردمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه81300ریال04 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه76800ریال04 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه76800ریال04 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه76800ریال04 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه76800ریال04 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه76800ریال04 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال04 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه81300ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه76800ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه76800ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه76800ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه76800ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه76800ریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه78500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه74000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه74000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه74000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه74000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه74000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه74000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه70000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه70000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه70000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه70000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه70000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال27 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه71000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه71000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه71000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه71000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه71000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال26 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه75500ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه71000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه71000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه71000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه71000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه71000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال25 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه74500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه70000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه70000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه70000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه70000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه70000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه73000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه69500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه69500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه69500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه69500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه69500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه72500ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه69500ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه69500ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه69500ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه69500ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه69500ریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه70500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه68500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه68500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه68500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه68500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه68500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه66000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه64000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه64000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه64000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه64000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه64000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال18 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه71500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه68000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه68000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه68000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه68000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه68000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه73000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه68500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه68500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه68500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه68500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه68500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه73000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه69500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه69500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه69500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه69500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه69500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه69500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه69500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه69500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه69500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه69500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه70500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه68500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه68500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه68500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه68500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه68500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه66000ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه64000ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه64000ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه64000ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه64000ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه64000ریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه66000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه64000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه64000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه6400ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه64000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه64000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه65000ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه63000ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه63000ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه63000ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه63000ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه63000ریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه65500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه63500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه63500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه63500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه63500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه63500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال28 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه64500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه63000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه63000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه63000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه63000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه63000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه63500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه62000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه62000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه62000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه62000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه62000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه63000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه61500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه61500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه61500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه61500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه61500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه63000ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه61500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه61500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه61500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه61500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه61500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانه59500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانه58000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانه58000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانه58500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانه58500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانه58500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال10 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین8A2کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین10A2کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین12A2کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین14A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین16A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین18A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد اجدار فولاد قزوین20A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399

 

میلگرد اجدار (فولاد شاهرود)

نام کالا سایزاستانداردمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه73000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه72000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه71000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه71000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه71000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه71000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه71000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه71000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه74000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه73000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه72000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه72000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه72000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه72000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه72000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه72000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه73500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه72500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه71500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه71500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه71500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه71500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه71500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه71500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه72500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه71500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه70500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه70500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه70500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه70500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه70500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه70500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه71500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه70500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه69500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه69500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه69500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه69500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه69500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه69500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه72000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه71000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه70000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه70000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه70000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه70000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه70000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه70000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه74000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه73000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه72000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه72000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه72000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه72000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه72000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه72000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه73500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه71500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه71500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه71500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه71500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه71500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه71500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه72500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه71500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه70500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه70500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه70500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه70500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه70500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه70500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه68500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه67500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه65550ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه65550ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه64550ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه64550ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه64550ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه64550ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه64550ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه64550ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه66500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه66500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه66500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه66500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه66500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه66500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه66500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه66500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه65500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه65500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه64500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه64500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه64500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه64500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه64500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه64500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه66000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه65000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه66000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه65000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه64000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه64000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه64000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه64000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه64000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه64000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه65700ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه64700ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه63700ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه63700ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه63700ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه63700ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه63700ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه63700ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانه64000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانه62000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانه62000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانه62000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانه62000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانه62000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانه62000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود10 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود12 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود14 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود16 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود18 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود20 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود22 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود25 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود28 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد شاهرود32 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399

 

میلگرد اجدار (پارس آرمان)

نام کالا سایزاستانداردمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه81800ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه77300ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه77300ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه79000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه74500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه70500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه70500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه76000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه71500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه71500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه76000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه71500ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه71500ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه75000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه73500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه70000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه70000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه73100ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه70100ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه70100ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه71000ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه68500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه68500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه64500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه64500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه72000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه68500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه68500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه73500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه69000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه69000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه73500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه70000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه70000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه73100ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه70100ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه70100ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه71000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه68500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه68500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه64500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه64500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه66500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه64500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه64500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه65500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه63500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه63500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه66000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه64000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه64000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه65000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه63500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه63500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه62500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه62500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه62000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه662000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه62000ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه62000ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانه60000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانه58500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانه58500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان8A2کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان10A2کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان12A2کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399

 

میلگرد اجدار (آهن اردبیل)

نام کالا سایزاستانداردمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه79700ریال04 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه80700ریال04 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه79200ریال04 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه79400ریال04 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه78700ریال04 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه78700ریال04 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه78700ریال04 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه75000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه76000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه74700ریال01 - 04 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه74000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه74000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه74000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه74500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه75500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه74000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه74000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه73500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه73500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه73500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه74000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه75000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه72000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه73700ریال26 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه73000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه73000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه73000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه74000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه75000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه73500ریال25 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه73700ریال25 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه73000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه73000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه73000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه72500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه73500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه72000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه72200ریال24 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه71500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه71500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه71500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه73500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه74500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه73000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه73200ریال21 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه72000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه73000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه71500ریال20 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه71700ریال20 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه71000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه71000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه71000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه67550ریال18 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه68550ریال18 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه67000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه67200ریال18 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه66550ریال18 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه66550ریال18 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه72500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه73500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه72000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه72200ریال17 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه71500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه71500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه71500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه72500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه73500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه72000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه72200ریال12 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه71500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه71500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه71500ریال12 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه73500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه74500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه73000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه73200ریال11 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه72500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه72500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه72500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه72000ریال07 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه73000ریال07 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه71500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه71700ریال07 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه71000ریال07 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه71000ریال07 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه71000ریال07 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه67550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه68550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه67000ریال31 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه67200ریال31 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه66550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه66550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه66500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه66500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه66500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه67500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه68500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه66550ریال29 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه66750ریال29 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه66500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه66500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه66500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه67000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه68000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه66500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه66700ریال28 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه66000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه66000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه66000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه64500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه65500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه64000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه64200ریال24 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه63500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه63500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه63500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه65000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه66000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه64500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه64700ریال23 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه65500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه64000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه64200ریال21 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه64500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه65500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه64000ریال20 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه64200ریال20 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A2کارخانه63500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل10A3کارخانه64500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A2کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل12A3کارخانه63200ریال10 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل14A3کارخانه62500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل16A3کارخانه62500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد ذوب آهن اردبیل18A3کارخانه62500ریال10 - 02 - 1399

 

میلگرد اجدار (آناهیتا گیلان)

نام کالا سایزاستانداردمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه81000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه80000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه79000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه79000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه79000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه79000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه79000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه79000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه79000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه79000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه79000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه77500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه76500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه75500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه75500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه75500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه75500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه75500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه75500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه75500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه75500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه75500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه77500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه75500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه77000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه76000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه75000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه75000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه75000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه75000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه75000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه75000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه75000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه75000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه75000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه77500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه76500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه75500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه75500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه75500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه75500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه75500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه75500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه75500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه75500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه75500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه74500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه73500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه74000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه73000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه72000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه72000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه72000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه72000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه72000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه72000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه72000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه72000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه72000ریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه70550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه69550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه68550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه68550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه68550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه68550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه68550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه68550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه68550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه68550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه68550ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه70000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه69000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه68000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه68000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه68000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه68000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه68000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه68000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه68000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه68000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه68000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه73000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه72000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه71000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه71000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه71000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه71000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه71000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه71000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه71000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه71000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه71000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه73000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه72000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه71000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه71000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه71000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه71000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه71000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه71000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه71000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه71000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه71000ریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه77000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه76000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه75000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه75000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه75000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه75000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه75000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه75000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه75000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه75000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه75000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه74500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه73500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه72500ریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه74000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه73000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه72000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه72000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه72000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه72000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه72000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه72000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه72000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه72000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه72000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه70550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه69550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه68550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه68550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه68550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه68550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه68550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه68550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه68550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه68550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه68550ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه70000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه69000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه68000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه68000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه68000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه68000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه68000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه68000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه68000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه68000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه68000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه70500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه69500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه68500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه68500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه68500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه68500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه68500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه68500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه68500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه68500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه68500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه70000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه69000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه68000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه68000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه68000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه68000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه68000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه68000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه68000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه68000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه68000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه70000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه69000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه68000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه68000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه68000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه68000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه68000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه68000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه68000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه68000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه68000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه69000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه68000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه67000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه67000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه67000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه67000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه67000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه67000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه67000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه67000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه67000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه63500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه63000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه63000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه63000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه63000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه63000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه63000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه63000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه67500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه66500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه66500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه66500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه66500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه66500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه66500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه66500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه66500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه66500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه66500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانه65000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانه64000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان8A2کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان10A2کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان12A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان14A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان16A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان18A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان20A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان22A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان25A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان28A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان32A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399

 

میلگرد اجدار (امین تیکمه داش)

نام کالا سایزاستانداردمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد آجدار اذر فولاد امین8A2کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار اذر فولاد امین10A2کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار اذر فولاد امین12A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار اذر فولاد امین14A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار اذر فولاد امین16A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار اذر فولاد امین18A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار اذر فولاد امین20A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار اذر فولاد امین22A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار اذر فولاد امین25A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار اذر فولاد امین28A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار اذر فولاد امین32A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399

 

میلگرد اجدار (امیرکبیر خزر)

نام کالا سایزاستانداردمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه81500ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه80500ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه80000ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه76000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه75000ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه74500ریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه73500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه72500ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه72000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه72000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه72000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه72000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه72000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه72000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه72000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه72000ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه74000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه73000ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه72500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه72500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه72500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه72500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه72500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه72500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه72500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه72500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه72500ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه73500ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه72500ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه72000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه71000ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه70500ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه72500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه71500ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه71000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه71000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه71000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه71000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه71000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه71000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه71000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه71000ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه71500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه70500ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه70000ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه70000ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه70000ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه70000ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه70000ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه70000ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه70000ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه70000ریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه68000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه67000ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه66500ریال18 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه70000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه69000ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه68500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه68500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه68500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه68500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه68500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه68500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه68500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه68500ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه72500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه71500ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه71000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه71000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه71000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه71000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه71000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه71000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه71000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه71000ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه71500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه70500ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه70000ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه68000ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه67000ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه66500ریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه67000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه66000ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه65500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه65500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه65500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه65500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه65500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه65500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه65500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه65500ریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه67000ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه66000ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه65500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه65500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه65500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه65500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه65500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه65500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه65500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه65500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه65500ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه67000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه66000ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه65500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه65500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه65500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه65500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه65500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه65500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه65500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه65500ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه66000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه66500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه65500ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه65000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه65000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه65000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه65000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه65000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه65000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه65000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه65000ریال24 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه66500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه65500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه65000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه65000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه65000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه65000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه65000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه65000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه65000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه65000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه66000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه65000ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه64500ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه65000ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه64000ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه63500ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانه63000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانه62000ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانه61500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانه61500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانه61500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانه61500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانه61500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانه61500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانه61500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانه61500ریال10 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر10 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر12 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر14 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر16 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر18 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر20 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر22 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر25 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر28 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399
میلگرد آجدار امیر کبیر خزر32 A3کارخانهتماس بگیریدریال08 - 02 - 1399

 

میلگرد اجدار ( فولاد میانه)

نام کالا سایزاستانداردمحل بارگیریقیمتواحد قیمتتاریخ به روز رسانی
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانه80100ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه79100ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه79100ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه79100ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه79100ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه79100ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه79100ریال03 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال01 - 04 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانه72400ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه71400ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه71400ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه71400ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه71400ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه71400ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه71400ریال27 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانه72100ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه71600ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه71600ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه71600ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه71600ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه71600ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه71600ریال26 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانه72500ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه72000ریال25 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه70200ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه70200ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه70200ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه70200ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه70200ریال24 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانه70600ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه69700ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه69700ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه69700ریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال19 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال18- 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال18- 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه64800ریال18- 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه64800ریال18- 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال18- 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه64800ریال18- 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال18- 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه64800ریال18- 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال18- 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه64800ریال18- 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه68800ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه68800ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه68800ریال17 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال12 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانه73600ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانه72600ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه69700ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه69700ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه70600ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه70600ریال11 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال07 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانه70600ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه69700ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه69700ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه69700ریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال06 - 03 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال31 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال30 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه64800ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه64800ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه64800ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه64800ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه64800ریال29 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه64800ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه64800ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانهتماس بگیریدریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه64800ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانهتماس بگیریدریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه64800ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه64800ریال28 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانه65500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانه64500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه64000ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه63500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه63500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه63500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه63500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه63500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه63500ریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال23 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه63700ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه63700ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه63700ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه63700ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه63700ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه63700ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه63700ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه63700ریال21 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه63100ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه63100ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه63100ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه63100ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه63100ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه63100ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه63100ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه63100ریال20 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال17 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه62700ریال17 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه62700ریال17 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه62700ریال17 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه62700ریال17 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه62700ریال17 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه62700ریال17 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه62700ریال17 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه62700ریال17 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال16 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال16 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه62750ریال16 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه62750ریال16 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه62750ریال16 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه62750ریال16 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه62750ریال16 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه62750ریال16 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه62750ریال16 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه62750ریال16 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانه62000ریال15 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه60500ریال15 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه60500ریال15 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه60500ریال15 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه60500ریال15 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه60500ریال15 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه60500ریال15 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانهتماس بگیریدریال15 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال14 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال14 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه62700ریال14 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16 A3کارخانه62700ریال14 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه18 A3کارخانه62700ریال14 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه20 A3کارخانه62700ریال14 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه22 A3کارخانه62700ریال14 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه25 A3کارخانه62700ریال14 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه28 A3کارخانه62700ریال14 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه32 A3کارخانه62700ریال14 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه10 A3کارخانهتماس بگیریدریال13 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه12 A3کارخانهتماس بگیریدریال13 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه14 A3کارخانه62700ریال13 - 02 - 1399
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه16