میلگرد ترانسی ، کششی ، سنگ خورده

خرید و فروش کلیه میلگرد های ترانسی ، کششی ، پولیش ، پیلینگ ،  در ضخامت ها و آلیاژ های مختلف 

خرید و فروش کلیه میلگرد های ترانسی ، کششی ، پولیش ، پیلینگ ، در ضخامت ها و آلیاژ های مختلف

بازرگانی مهزیار فولاد ارایه گلیه خدمات کشش ، پولیش ، پیلینگ فروش انواع مقاطع ترانسی ، کششی در آلیاژ های مختلف برای مصارف گوناگون صنعتی  
 (جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایز ها و

فروش میلگرد ترانس ، پولیش ، پیلینگ ، سنگ خورده

فروشنده انواع میلگرد های ترانسمیسیون ، کششی ، پیلینگ ، سنگ خورده (پولیش) در گرید ها و آلیاژ های مختلف

فروشنده انواع میلگرد های ترانسمیسیون ، کششی ، پیلینگ ، سنگ خورده (پولیش) در گرید ها و آلیاژ های مختلف

خریدار و فروشنده  انواع میلگرد های آلیاژی با سطح سنگ خورده ، سطح کششی ، سطح پیلینگ و پولیش آلیاژ های st52  ، ck45  ، st37  ، A36  ، انواع گرد های کربن