خرید و فروش کلیه ورقهای اسید شویی sw22در ابعاد مختلف sw22 اسید شویی داخلی و وارداتی

خرید و فروش کلیه ورقهای اسید شویی  sw22در ابعاد مختلف sw22  اسید شویی داخلی و وارداتی ورق اسید شویی sw22  تولید قزاقستان ضخامتهای 3 و 4 میلیمتر بصورت رول عرض 1.25 و 1. متر ورق اسید شویی sw22   تولید فولاد مبارکه ایران ضخامتهای 2 میل و 3 میل  عرض 1 متر و