ورق آلیاژی ، فولادی Ck60 , Ck70

ورق های Ck60

ورق های Ck60 برابر با کد استاندارد آلمان 1.1221 در ضخامت های 0.6 میل الی 90میل و هم چنین فولاد با آلیاژ Ck67  برابر با کد استاندارد آلمان 1.1231 از ضخامت 0.6 میل الی 3 میل به صورت خام و آبدار (سخت کاری شده ) فولاد های اعلامی با آلیاژ