ورق گالوانیزه داخلی | تاراز، شهرکرد، کاشان

خرید، فروش کلیه ورق های گالوانیزه از ضخامت 0/20 میل الی 4 میل فابریک

خرید، فروش کلیه ورق های گالوانیزه از ضخامت 0/20 میل الی 4 میل فابریک

تامین کلیه ورق های گالوانیزه به صورت رول و شیت در ضخامت مختلف برابر درخواست خریدار بصورت بارگیری از انبار تهران و شهرستان. ورق ها به صورت رول های عرض 1 متر و 1/25 متر تامین می گردد. کلیه