پروفیل Z سایز ۲٫۵ میل ضخامت

پروفیل های Z

تولید پروفیل های Z  ضخامت 2.5 میل از طول 1 متر الی 12 متر برابر درخواست خریدار.

پروفیل های Z به دو صورت نوردی و برک از ورق های سیاه 2.5 میل تولید می گردند. طول های کمتر از 6 متر با دستگاه پرس برک تولید می گردد و طول های