تولید و تامین کلیه تسمه های آلیاژی

خرید، فروش و تامین کلیه تسمه های آلیاژی در کلیه سایزها و مقاطع، برابر با درخواست مشتری به صورت پارت های تناژ بالا (حداقل 5 تن)

خرید، فروش و تامین کلیه تسمه های آلیاژی در کلیه سایزها و مقاطع، برابر با درخواست مشتری به صورت پارت های تناژ بالا (حداقل 5 تن)

تسمه های ابزار کربنی - تسمه های ابزاری گرم کار - تسمه های سمانتاسیون تسمه های ابزاری سردکار - فولادهای قابل عملیات حرارتی - تسمه های