قراضه ژاپن در کره ارزان تر شد

هیوندایی استیل کره قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن را در ۱۸۸٫۵ دلار هر تن فوب خریداری کرد که نسبت به معامله اوایل سپتامبر ۱۵ دلار افت داشته است.

قراضه امریکا در خاور دور خریداری ندارد و قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ در ۲۰۴ تا ۲۰۷ دلار هر تن سی اف آر تایوان ثبت شده است. البته قیمت مورد نظر خریدارها حداکثر ۲۰۲ دلار است.

قراضه روسیه نیز فعلا خریداری ندارد و قیمت پیشنهادی ۲۱۳ دلار هر تن سی اف آر خاور دور ثبت شده است.

منبع:خبرگزاری دنیای معدن

دیدگاهتان را بنویسید