خرید و فروش انواع ورقهای دریایی ( GLA Gr A و LRA Gr a )

خرید و فروش انواع ورقهای دریایی ( GLA Gr A و LRA Gr a )
ورقهای دریایی با ضخامت های مختلف از ضخامت 4 میلیمتر تا 50 میلیمتر

(با ما تماس بگیرید. )

پاسخ دهید